Philips online troubleshooting tool

We are sorry you have encountered a problem with one of our products, and the inconvenience this has caused you.

Before you send your device to our repair shop, please try our troubleshooting guide.
Please enter your model number to find a quick and easy solution to your issue.

Please click "Next" to continue

Modelnummer zoeken

Ieder product heeft een modelnummer. Het modelnummer start gebruikelijk met enkele letters, gevolgd door cijfers waarbij de laatste twee cijfers zijn gescheiden door middel van het teken '/' (bijvoorbeeld HD7810/01).

Er zijn verschillende manieren om uw modelnummer te achterhalen:

Kijk op de doos
Kijk in het product (bijv. bij Saeco in de service deur)
Kijk op het product
Kijk op de handleiding

Finding your model number

Each Philips TV has a model number. A model number usually starts with 2 digits number which represent the screen size, followed by 3 digits alphabet and a series of number, e.g. 32PHS5301/12, 42PFT4001/60.

There are different ways to locate your model number:

Plek om te vinden Voorbeeld
Kijk op het product